Media

News

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN MBOT KE ATAS NAIB CANSELOR UTEM

Apr 14, 2022

MBOT mencadangkan untuk mendaftarkan warga kerja UTeM sebagai profesional secara pukal

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN MBOT KE ATAS NAIB CANSELOR UNIMAP

Apr 01, 2022

Sehingga kini, UniMAP menawarkan enam program teknologi yang diakreditasi oleh MBOT.

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN MBOT KE ATAS TIMBALAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Mar 31, 2022

Kunjungan hormat ini diadakan di Anjung Tamu, Universiti Utara Malaysia

MESYUARAT ANTARA MBOT DAN JABATAN PERTANIAN

Mar 04, 2022

Perbincangan kerjasama berkaitan pembangunan bakat serta penerapan teknologi dalam sektor pertanian.

KUNJUNGAN HORMAT PEJABAT PROFESOR ADJUNG AKADEMI STEM UUM KEPADA PRESIDEN MBOT

Feb 24, 2022

Kunjungan hormat ini diketuai oleh Dekan SOC UUM, YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Azham Hussain.

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT) KEPADA KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA (MOT)

Feb 16, 2022

MBOT dan MOT turut membincangkan tentang inisiatif-inisiatif bagi memperkasa bidang teknologi aeroangkasa dan penerbangan. 

KUNJUNGAN HORMAT PENDAFTAR MBOT KE PEJABAT KETUA PENGARAH AELB

Feb 14, 2022

Kunjungan hormat ini adalah bagi merangka kerjasama strategik antara kedua-dua agensi.

PERBINCANGAN MBOT DAN MITS

Feb 10, 2022

Perbincangan cadangan pembangunan 'Community of Practice (COP)' dalam bidang teknologi maklumat

KUNJUNGAN HORMAT DARI DELEGASI TLDM

Feb 07, 2022

Cadangan kerjasama MBOT dan TLDM dalam pengiktirafan profesional

MESYUARAT MBOT BERSAMA EDUCITY

Jan 21, 2022

MBOT bakal sertai program EduCity Open Day sebagai rakan strategik dalam penyediaan kandungan program