Media

News

MESYUARAT ANTARA MBOT DAN JABATAN PERTANIAN

Mar 04, 2022

Perbincangan kerjasama berkaitan pembangunan bakat serta penerapan teknologi dalam sektor pertanian.

KUNJUNGAN HORMAT PEJABAT PROFESOR ADJUNG AKADEMI STEM UUM KEPADA PRESIDEN MBOT

Feb 24, 2022

Kunjungan hormat ini diketuai oleh Dekan SOC UUM, YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Azham Hussain.

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT) KEPADA KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA (MOT)

Feb 16, 2022

MBOT dan MOT turut membincangkan tentang inisiatif-inisiatif bagi memperkasa bidang teknologi aeroangkasa dan penerbangan. 

KUNJUNGAN HORMAT PENDAFTAR MBOT KE PEJABAT KETUA PENGARAH AELB

Feb 14, 2022

Kunjungan hormat ini adalah bagi merangka kerjasama strategik antara kedua-dua agensi.

PERBINCANGAN MBOT DAN MITS

Feb 10, 2022

Perbincangan cadangan pembangunan 'Community of Practice (COP)' dalam bidang teknologi maklumat

KUNJUNGAN HORMAT DARI DELEGASI TLDM

Feb 07, 2022

Cadangan kerjasama MBOT dan TLDM dalam pengiktirafan profesional

MESYUARAT MBOT BERSAMA EDUCITY

Jan 21, 2022

MBOT bakal sertai program EduCity Open Day sebagai rakan strategik dalam penyediaan kandungan program

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN MBOT KE ATAS TIMBALAN PRESIDEN (PROJECT DELIVERY & TECHNOLOGY) PETRONAS

Jan 19, 2022

Pengiktirafan tenaga kerja mahir PETRONAS terutama dalam bidang teknologi minyak dan gas

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN MBOT KE ATAS KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF AERODYNE GROUP

Dec 29, 2021

Pertemuan ini diadakan bagi meneroka ruang kerjasama dalam usaha memartabatkan industri teknologi dron di Malaysia.

KUNJUNGAN HORMAT DARI JABATAN KIMIA MALAYSIA

Dec 29, 2021

Melalui pertemuan ini juga, kedua-dua agensi akan bekerjasama dalam pembangunan bakat teknologi sejajar dengan Dasar Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) Negara.