Media

News

MAJLIS PELANCARAN MBOT TECHNOLOGY & INNOVATION (MTeX'21)

Nov 02, 2021

YB, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Dato’ Sri Dr. Adham Baba melancarkan MBOT Technology & Innovation Expo (MTeX’21), bertemakan ‘Technological Talent for Sustainable Development’.

LAWATAN RASMI YB MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI KE MBOT

Oct 27, 2021

Semasa lawatan tersebut, YBhg. Datuk Ir. Ts. Dr. Siti Hamisah Binti Tapsir, Presiden MBOT telah berkongsikan mengenai perkembangan terkini MBOT

MESYUARAT MBOT BERSAMA RADICARE (M) SDN BHD

Sep 06, 2021

Radicare menggalakkan kakitangan berdaftar sebagai profesional sebagai satu galakan untuk memajukan kerjaya

MBOT METERAI MOU BERSAMA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Sep 02, 2021

Majlis menandatangani MoU MBOT bersama JPK diadakan secara dalam talian hari ini.

MBOT GALAK KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Aug 13, 2021

MBOT mengalakkan teknologis dan juruteknik mendapatkan latihan semula (reskill) dan peningkatan kemahiran (upskill) melalui penyertaan dalam program-program CPD.

KUNJUNGAN HORMAT DARI TECHNOLOGY DEPOSITORY AGENCY (TDA)

Jul 29, 2021

Perbincangan antara MBOT dan Panel Pakar Teknologi, Technology Depository Agency (TDA)

MBOT, EDUCITY ISKANDAR BINCANG KERJASAMA DUA HALA

Jul 12, 2021

MBOT dan Educity bincang kerjasama inisiatif PERANTIS ISKANDAR

DASAR 4IR PACU TRANSFORMASI MENERUSI TEKNOLOGI

Jul 01, 2021

MBOT berperanan untuk memastikan pemupukan bakat yang dapat memenuhi permintaan industri, bukan sahaja di peringkat awal, malahan sehingga ke peringkat profesional.

MBOT BERSEDIA SEBAGAI PENANDATANGAN PENUH SEOUL ACCORD

Jun 24, 2021

MBOT menyatakan hasrat dan komitmen untuk menjadi Penandatangan Penuh Seoul Accord pada tahun 2023. 

PERBINCANGAN APLIKASI TEKNOLOGI MARIN DALAM BIDANG TEKNIKAL

May 04, 2021

Kunjungan Hormat Dari I-Divers Tours Sdn Bhd