News

MBOT adalah sinonim kepada TVET

Sep 08, 2018

MBOT adalah sinonim kepada TVET. MBOT akan sentiasa bersama Kerajaan untuk merealisasikan impian bagi menaiktaraf TVET sebagai profesional kelas pertama yang mempunyai kepakaran dalam bidang mereka yang tersendiri.

Harus difahami bahawa setiap bidang kepakaran itu adalah unik. Kami di MBOT berpendapat bahawa TVET adalah trend dan profesion masa hadapan. We are moving towards tech based nation which is multidisciplinary and skill inclined.