Media

News

DASAR 4IR PACU TRANSFORMASI MENERUSI TEKNOLOGI

Jul 01, 2021

MBOT berperanan untuk memastikan pemupukan bakat yang dapat memenuhi permintaan industri, bukan sahaja di peringkat awal, malahan sehingga ke peringkat profesional.

MBOT BERSEDIA SEBAGAI PENANDATANGAN PENUH SEOUL ACCORD

Jun 24, 2021

MBOT menyatakan hasrat dan komitmen untuk menjadi Penandatangan Penuh Seoul Accord pada tahun 2023. 

PERBINCANGAN APLIKASI TEKNOLOGI MARIN DALAM BIDANG TEKNIKAL

May 04, 2021

Kunjungan Hormat Dari I-Divers Tours Sdn Bhd

PENGANUGERAHAN TEKNOLOGIS PROFESIONAL KEPADA MENTERI BESAR JOHOR

Apr 11, 2021

Penganugerahan Teknologis Profesional (Ts.) kepada YAB Dato' Ir. Ts. Haji Hasni Bin Mohammad, Menteri Besar Johor.

PERMETERAIAN KERJASAMA MBOT DAN YAYASAN PENERAJU

Mar 30, 2021

Kerjasama ini merupakan satu inisiatif untuk menggerakkan usaha membangunkan kapasiti modal insan berasaskan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)

KUNJUNGAN HORMAT DARI YAYASAN PENERAJU PENDIDIKAN BUMIPUTERA (YAYASAN PENERAJU)

Feb 19, 2021

Kunjungan ini adalah rentetan daripada lawatan kerja daripada Yayasan Peneraju kepada MBOT pada 23 Januari 2020 yang lalu

PROGRAM ROAD TO BE TECHNOLOGISTS (Ts.)

Jan 15, 2021

Pendaftar MBOT telah dijemput memberikan taklimat dalam program anjuran Kolej Kediaman Bestari UTHM

PERBINCANGAN KERJASAMA MBOT DAN JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (JPDP)

Nov 24, 2020

Jalinan kerjasama yang lebih erat antara dua agensi Kerajaan

MESYUARAT MBOT DAN PENYEDIA PLATFORM ATAS TALIAN, RUANG CIKGU SDN BHD

Nov 04, 2020

Perbincangan peluang kerjasama di antara MBOT dan Ruang Cikgu bagi menawarkan platform yang inovatif  dalam pendigitalan kursus Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET).

KUNJUNGAN HORMAT KE PEJABAT MENTERI BESAR JOHOR

Oct 27, 2020

Perbincangan kerjasama dua hala di antara MBOT dan Kerajaan Negeri Johor melalui Johor Centre for Construction Development (JCCD)