News

PERSIDANGAN & PAMERAN MINYAK DAN GAS SABAH KALI KE-7 (SOGCE2019)

Jul 12, 2019

10 JULAI 2019 - Persidangan & Pameran Minyak dan Gas Sabah kali ke-7 (SOGCE2019) telah diadakan di Magellan Sutera Harbour, Kota Kinabalu, Sabah.

YBhg. Tan Sri Dato' Academician (Dr) Ts. Ahmad Zaidee bin Laidin, Presiden MBOT adalah penceramah panel untuk sesi ketiga yang bertajuk Perbincangan Pembangunan Modal Insan - Peralihan ke IR 4.0 dimoderasikan oleh Pengerusi Eksekutif Kumpulan Dato' Paduka Udani Bin Dato' Seri Mohamed Daud, MaxEnergy Group.

Pelancaran rasmi Persidangan Minyak dan Gas Sabah ke-7 dan Pameran (SOGCE) telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie bin Haji Apdal, Ketua Menteri Sabah.