News

KUNJUNGAN HORMAT DARI UNIVERSITI PERDANA

Sep 12, 2019

11 September 2019 - Sekitar Kunjungan Hormat dari Universiti Perdana yang diwakili oleh Dr Fadhlullah Suhaimi Abdul Malek, Naib Canselor Universiti Perdana, YBhg. Prof. Dato' Dr. Mohamad Farouk Abdullah, Dekan Graduate School of Medicine, Puan Nor Asmah Mohd Noor, Director of Business Excellence dan Dr. Mohammad Nazmul Hasan Maziz, Pensyarah Kanan. 

Terima kasih diucapkan di atas pengenalan tentang Universiti Perdana dan perbincangan mengenai akreditasi program-program baru.