Media

News

SESI TAKLIMAT LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

Dec 30, 2019

Seramai 30 orang pensyarah telah hadir pada sesi ini.

SESTECH LEADERSHIP FORUM

Dec 18, 2019

Forum ini dianjurkan oleh Malaysian Service Providers Confederation (MSPC) dan International Association for Enterprise Information Systems (IAEIS)

PENUKARAN MOU DI ANTARA MBOT DAN TDA

Dec 17, 2019

Penukaran MoU sempena TDA & Industry Hi-Tea 2019

MAJLIS PERASMIAN PROJEK RINTIS PENSIJILAN PROFESIONAL MODULAR KESELAMATAN SIBER ZON MALAYSIA TIMUR

Dec 09, 2019

Majlis ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Timbalan Ketua Menteri Sabah

KUNJUNGAN HORMAT KE PEJABAT DATUK BANDAR MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

Dec 06, 2019

MBOT telah mengadakan mesyuarat bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang

SMART TECHNOLOGY FOR SMART CITY SUMMIT 2019 – TOWARDS SUSTAINABLE NATIONAL DEVELOPMENT

Nov 27, 2019

Persidangan ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Datuk Dr. Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri

SESI TOWNHALL MBOT & MAJLIS PERASMIAN PROGRAM JERAWARAYA PROJEK RINTIS PENSIJILAN PROFESIONAL MODULAR KESELAMATAN SIBER

Nov 25, 2019

MBOT dengan kerjasama Cybersecurity Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran telah menjayakan Sesi Townhall Lembaga Teknologis Malaysia 2019

PROFESSIONAL COMPETENCY FRAMEWORK WORKSHOP

Oct 31, 2019

Perbincangan Pewujudan Bidang Baru iaitu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

KUNJUNGAN HORMAT KE PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

Oct 26, 2019

Perjumpaan dengan Sahibus Samahah Dato' Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan

MESYUARAT LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT) BERSAMA UCSI UNIVERSITY

Oct 21, 2019

Perbincangan Kolaborasi Pendidikan dan Industri di antara MBOT dan UCSI University