Media

News

WORLD TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SOCIETY DAY (WTISD)

May 26, 2022

UCSI University together with (MCMC) and (MBOT) are looking to catalyse industry-academia knowledge sharing in (ICT) areas among the elderly.

MAJLIS PERTUKARAN MoU PERJASA dan MBOT

May 19, 2022

MoU ini berhubung dengan persetujuan untuk melantik PERJASA sebagai salah satu Technical Expert Panel (TEP) dan Approved Training Provider (ATP)

PERBINCANGAN MENGENAI KETETAPAN AMALAN TEKNOLOGIS PROFESIONAL DALAM BIDANG IT

May 13, 2022

Tujuan perbincangan ini berkaitan dengan pelaksanaan kod amalan oleh ahli profesional MBOT bagi projek-projek IT di sektor awam.

KUNJUNGAN HORMAT MBOT KE ATAS TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNISZA

May 11, 2022

Kunjungan hormat ini bertujuan bagi memaklumkan perkembangan terkini mengenai MBOT dan meneroka peluang kerjasama di antara UniSZA dan MBOT.

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN MBOT KE ATAS NAIB CANSELOR UTEM

Apr 14, 2022

MBOT mencadangkan untuk mendaftarkan warga kerja UTeM sebagai profesional secara pukal

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN MBOT KE ATAS NAIB CANSELOR UNIMAP

Apr 01, 2022

Sehingga kini, UniMAP menawarkan enam program teknologi yang diakreditasi oleh MBOT.

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN MBOT KE ATAS TIMBALAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Mar 31, 2022

Kunjungan hormat ini diadakan di Anjung Tamu, Universiti Utara Malaysia

MESYUARAT ANTARA MBOT DAN JABATAN PERTANIAN

Mar 04, 2022

Perbincangan kerjasama berkaitan pembangunan bakat serta penerapan teknologi dalam sektor pertanian.

KUNJUNGAN HORMAT PEJABAT PROFESOR ADJUNG AKADEMI STEM UUM KEPADA PRESIDEN MBOT

Feb 24, 2022

Kunjungan hormat ini diketuai oleh Dekan SOC UUM, YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Azham Hussain.

KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT) KEPADA KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA (MOT)

Feb 16, 2022

MBOT dan MOT turut membincangkan tentang inisiatif-inisiatif bagi memperkasa bidang teknologi aeroangkasa dan penerbangan.