News

Tahniah Kepada Graduan CIAST

Aug 11, 2018

Tahniah kepada graduan-graduan CIAST. MBOT akan bekerjasama dengan CIAST untuk memastikan agar graduan TVET dan skil mampu untuk memperolehi pengiktirafan profesional sewajarnya.

Anda semua layak memohon sebagai Tc. (Certified Technician) di bawah MBOT dan akan menjalani penilaian profesional dan mengikuti model CPD MBOT yang akan memastikan kompetensi anda sentiasa berada pada tahap optimum.

Terima kasih juga kepada YB Dato' Mahfuz atas pengiktirafan yang diberikan kepada MBOT sebagai badan profesional yang "prominent" bagi profesion Teknologis dan Juruteknik. Sokongan dari KSM sangat diperlukan.