News

BENGKEL MANUAL AKREDITASI PROGRAM TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL MBOT

Jan 29, 2019
CORUS HOTEL, AMPANG : 27 - 29 Januari 2019

Bengkel ini diadakan adalah bertujuan untuk menyemak dan melengkapkan serta mendapatkan pandangan dan maklum balas mengenai Draf Manual Akreditasi Program Teknologi Dan Teknikal yang telah dibangunkan pada Bengkel Manual Akreditasi Program Teknologi dan Teknikal MBOT Siri 1. Seramai lebih daripada 60 orang peserta yang terdiri daripada Ahli Akademik, Industri, Agensi, IPTA dan IPTS yang hadir.

MBOT mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam bengkel ini.